Carrefour

Informacje i formularze dla laureata nagrody głównej

krok 1

LAUREAT NAGRODY GŁÓWNEJ, ZGODNIE Z § 21 UST 3, 4 REGULAMINU LOTERII,
POWINIEN W CIĄGU 4 DNI ROBOCZYCH OD ROZMOWY POWIADAMIAJĄCEJ O WYGRANEJ, WYSŁAĆ POD ADRES ORGANIZATORA: PMICOMBERA SP. Z O.O., 04-116 WARSZAWA, UL. FILOMATÓW 27:

-ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU / ORYGINAŁY DOWODÓW ZAKUPU DOKUMENTUJĄCYCH DOKONANIE ZAKUPU PROMOCYJNEGO (ZGODNIE Z OPISEM W §12 UST.1 REGULAMINU LOTERII), NA KWOTĘ ODPOWIADAJĄCĄ LICZBIE ZGŁOSZEŃ (ZGODNIE Z ZASADĄ OPISANĄ W §12 UST.3 I §15 REGULAMINU LOTERII), KTÓRE ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONE DO LOTERII,

-DANE, W TYM NR PESEL I NR RACHUNKU BANKOWEGO ORAZ OŚWIADCZENIA ZGODNIE Z § 21 UST. 3 REGUALMINU LOTERII
POWYŻSZE DANE I OŚWIADCZENIA MOŻNA WYPEŁNIĆ KORZYSTAJĄC Z PRZYGOTOWANEGO PRZEZ ORGANIZATORA WZORU. WZÓR FORMULARZA DO POBRANIA TUTAJ.

JEŻELI W CIĄGU 8 DNI ROBOCZYCH OD WYMAGANEGO DNIA NADANIA LISTU ZGODNIE Z § 21 UST.3 REGULAMINU LOTERII ORGANIZATOR NIE OTRZYMA OKREŚLONYCH W § 21 UST.3 DANYCH I OŚWIADCZEŃ UPRAWNIENIE DO DANEJ NAGRODY PRZECHODZI NA LAUREATA REZERWOWEGO NR 1 DLA DANEJ NAGRODY I DALEJ, ZGODNIE Z TĄ SAMĄ PROCEDURĄ, NA LAUREATA REZERWOWEGO NR 2 DLA DANEJ NAGRODY.

krok 2

W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. 2018 POZ. 723 ZE ZM.), ZGODNIE Z § 21 UST. 6 REGULAMINU LOTERII, laureat nagrody głównej, po otrzymaniu sms’a informującego o pozytywnej weryfikacji, powinien wysłać do 26 maja 2020 r. do godziny 23.59 pod adres ORGANIZATOR@PMI.PL:

-wypełnione i podpisane oświadczenie – do pobrania tutaj

-SKAN lub ZDJĘCIe DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ZWYCIĘZCY (DOWÓD OSOBISTY LUB DRUGA STRONY PASZPORTU ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE), KTÓREGO NUMER ZOSTAŁ PODANY W OŚWIADCZENIU

-SKAN lub ZDJĘCIe drugiego DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ZWYCIĘZCY, INNEGO NIŻ DOKUMENT, KTÓREGO NUMER ZOSTAŁ podANY W OŚWIADCZENIU POWYŻEJ NP. PRAWO JAZDY, LEGITYMACJA ZE ZDJĘCIEM ALBO DRUGA STRONA PASZPORTU ZAWIERAJĄCA DANE OSOBOWE.

W PRZYPADKU JEŻELI ZWYCIĘZCA NAGRODY GŁÓWNEJ NIE WYRAŻA ZGODY NA PRZESŁANIE WW. SKANÓW / ZDJĘĆ DOKUMENTÓW, W CELU WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI MOŻE UDAĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO SIEDZIBY ORGANIZATORA
– 04-116 WARSZAWA, UL. FILOMATÓW 27, W DNI POWSZEDNIE DO DNIA 26 MAJA 2020 R. W GODZINACH 9-17, POSIADAJĄC ZE SOBĄ AKTUALNY DOWÓD POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ ZWYCIĘZCY W CELU JEGO OKAZANIA ORGANIZATOROWI.

Carrefour